Masterclass Capaciteitsmanagement Revalidatie

Masterclass Capaciteitsmanagement Revalidatie

Kwalitatief hoogwaardige zorgverlening en doelmatige inzet van capaciteiten gaan een steeds belangrijkere rol spelen in de (medisch specialistische) revalidatie. Met de Masterclass Capaciteitsmanagement Revalidatie biedt HOTflo een leerweg aan teamleiders, artsen, behandelaren en managers om door middel van cliëntenstroom sturing, strategische capaciteitsbepaling en professioneel capaciteitsmanagement (onder andere professionaliseren planning en tactisch plannen) zorg te leveren conform de gestelde (budgettaire) kaders en randvoorwaarden.

Programma

  • Ontwikkelingen in de sector & nut en noodzaak
  • Wat is capaciteitsmanagement?
  • Strategische capaciteitsplanning
  • Tactisch plannen en professionaliseren van de planning
  • Prestatiemanagement en Borging

Leerdoelen
Na deelname:

  • Bent u bekend met de principes van capaciteitsmanagement en kunt u deze toepassen in de praktijk van de revalidatie;
  • Bent u in staat om vraaggericht en op grond van productieafspraken te bepalenhoeveel behandelcapaciteit er benodigd is
  • Bent u in staat om een tactische planningsmethodiek in te richten en toe te passen; en
  • Bent u in staat om prestatiesmanagement in te richten, verbeterpotentieel inzichtelijk te maken en een cultuur van continue verbeteren te creëren.

Doelgroep
De opleiding is voor teamleiders, stafmedewerkers, artsen, behandelaren en managers werkzaam binnen de revalidatiesector in ziekenhuizen en/of de revalidatiecentra en/of de geriatrische revalidatie.

Deelname eisen
De deelnemers hebben minimaal een HBO denk- en werkniveau en minimaal 3 jaar werkervaring in de sector.

Certificaat
Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat.

Datum: 09-10-2018
Tijd: 09:00
Locatie: HOTflo Maarssen
Prijs: € 995,- excl. BTW
Terug naar agenda

Aanmelden