Masterclass Patiëntenlogistiek en Capaciteitsmanagement

Masterclass Patiëntenlogistiek en Capaciteitsmanagement

Het zorglandschap is volop in beweging en noodzaakt ziekenhuizen kritisch te kijken naar hun bedrijfsvoering en de wijze waarop de zorg is georganiseerd. De druk op kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid is de afgelopen jaren sterk toegenomen en deze thema’s zullen ook het beleid van ziekenhuizen de komende jaren domineren. Om ziekenhuizen in staat te stellen het hoofd te bieden aan deze uitdagingen biedt de NVZ de Masterclass Patiëntenlogistiek en Capaciteitsmanagement aan. Deze zesdaagse masterclass bestaat uit 3 blokken van 2 aaneensluitende dagen verspreid over drie maanden.

Dit met als doel ziekenhuizen nieuwe gezichtspunten en expertise aan te reiken die structureel bijdragen tot een optimalisatie van de patiëntenzorg en de bedrijfsvoering.

Enkele thema’s die aan bod komen:

 • Welke mogelijkheden hebben we om de zorgprocessen slimmer te organiseren en de capaciteit van de benodigde middelen optimaal in te zetten?
 • Hoe kunnen we processtappen beter op elkaar af stemmen en capaciteiten integraal sturen?
 • Welke mogelijkheden zijn er om de planning verder te optimaliseren?
 • Hoe kunnen we effectief de variabiliteit minimaliseren en de flexibiliteit vergroten?
 • Hoe kunnen we de complexiteit reduceren en de beheersbaarheid vergroten?
 • Hoe bepaal ik hoeveel capaciteit er benodigd is op productiegrondslagen?
 • Hoe voer ik een goede analyse uit, zodat inzicht wordt verkregen in het werkelijke probleem en suboptimale oplossingen worden voorkomen?

Na deelname:

 • heeft u logistieke tools en informatie aangereikt gekregen voor het oplossen van logistieke vraagstukken;
 • heeft u een nieuw denkkader ontwikkeld voor de inrichting en besturing van zorgprocessen;
 • bent u in staat om de logistieke principes toe te passen in de eigen werksituatie;
 • leert u om te gaan met het krachtenveld van zorgprofessionals en management en veranderingen door te voeren.

De masterclass bestaat uit 3 blokken van 2 aaneensluitende dagen verspreid over drie maanden. Tijdens de masterclass staat het uitwisselen van ervaringen met collega’s uit het werkveld centraal. Naast Marcel de Jong en Taco van der Vaart treden er ook gastdocenten op. U wordt begeleid van analyse tot en met het opstellen van een plan. U kunt uw kennis direct toepassen in de praktijk.

Opleidingsdagen:

 • 01 oktober 2018 van 09:00 tot 20:00
 • 02 oktober 2018 van 09:30 tot 16:30
 • 5 november 2018 van 09:00 tot 20:00
 • 6 november 2018 van 09:30 tot 16:30
 • 10 december 2018 van 09:00 tot 20:00
 • 11 december van 09:30 tot 16:30

Meer informatie of inschrijven: Klik hier
Algemene voorwaarden Masterclass: Klik hier

Datum: 01-10-2018
Tijd: 09:00
Locatie: Kontakt der Kontinenten
Prijs: € 3.595,- (BTW vrij)
Terug naar agenda