Amphia Ziekenhuis optimaliseert beddencapaciteit met data-analyse

Amphia Ziekenhuis optimaliseert beddencapaciteit met data-analyse

Geplaatst op: woensdag, 4 april 2018

Eind 2016 is Amphia in Breda met ondersteuning van HOTflo gestart met de  invoering  van integraal capaciteitsmanagement. Een van de doelstellingen van het project is het verbeteren van de benutting van de bedden in de kliniek. Hoeveel bedden hebben we nodig om goede zorg te leveren? Een goede capaciteitsbepaling op strategisch niveau betekent immers minder bijsturen op operationeel niveau. Zo creëer je rust op de verpleegafdelingen en minder vreemdliggers. Dit draagt bij aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg maar ook aan medewerkerstevredenheid.

Bedbehoefte per specialisme en locatie

Beddencapaciteit is een schaars goed. Daarom moeten bedden eerlijk worden toegewezen aan specialismen en mag er geen verspilling van capaciteit plaatsvinden. Bij de bepaling van de beddencapaciteit is gebruik gemaakt van de HOTflo Ward Capacity Manager. Als input is gerekend met de aanwezige patiënten per (sub)specialisme, ieder uur en iedere dag van één jaar. Op die manier kon er rekening worden gehouden met ontwikkelingen in de vraag-en seizoenspatronen. Als uitgangspunt voor de bepaling van de capaciteit heeft Amphia voor een 5% weigeringskans voor de algemene verpleegafdelingen gekozen. De weigeringskans is de kans dat een patiënt geweigerd moet worden op een afdeling omdat alle bedden bezet zijn. In dat geval zal een patiënt (tijdelijk) uitwijken naar een andere verpleegafdeling.

Aantal bedden per specialisme

Met behulp van de Ward Capacity Manager zijn verschillende scenario’s doorgerekend. Hiermee is inzichtelijk gemaakt wat het effect is van het samenvoegen van afdelingen en van schaalgrootte op de benodigde capaciteit. Het resultaat van de analyse geeft inzicht in het aantal benodigde bedden per specialisme afgezet tegen het huidige aantal bedden. Is de verdeling evenredig? Is er verbeterpotentieel? Ook is de behoefte aan het aantal flexibele bedden in kaart gebracht. Op deze manier heeft Amphia ook duidelijkheid over het optimale aantal flexibele bedden (zie afbeelding).

“Ik ben blij met de inzichten die ik heb verkregen. Hoeveel capaciteit heeft ieder specialisme nodig en welke zitten ruim en welke krap in de capaciteit? Ik ben op basis van deze analyse verdere stappen aan het zetten in de optimalisatie van onze beddencapaciteit. Bovendien kan ik zelf scenario’s bouwen met de Ward Capacity Manager, waardoor ik specifieke vraagstukken die vanuit de organisatie komen zelf kan beantwoorden.“ aldus Pim Sas, Manager Procesverbetering & Innovatie.

De vervolgstappen

Het inzichtelijk maken van de bedbehoefte per specialisme en locatie was maar één stap in de invoering van integraal capaciteitsmanagement. Gelijktijdig wordt gewerkt aan de optimalisatie van de capaciteitsbenutting op de poliklinieken, OK en de bedden in de nieuwbouw. Ook is de visie op integraal capaciteitsmanagement ontwikkeld en vastgesteld. In 2018 gaat dit verder vorm krijgen in het Hospital Control Center, van waaruit de sturing op capaciteit op strategisch, tactisch en operationeel niveau georganiseerd zal gaan worden.  HOTflo draagt bij aan de borging van capaciteitsmanagement door medewerkers van het ziekenhuis te begeleiden en kennis te borgen.

Terug naar nieuws

Meer weten?

Auteur

Jacqueline Trommelen

Consultant