Goed op weg met het HOTflo Ligduurkompas!

Goed op weg met het HOTflo Ligduurkompas!

Geplaatst op: dinsdag, 9 januari 2018

Bij het vaststellen van de benodigde beddencapaciteit zoeken ziekenhuizen naar een balans tussen kosten en service. Te veel ongebruikte capaciteit leidt tot onnodige kosten, terwijl een tekort aan capaciteit opnamestops en/of het afzeggen van OK’s tot gevolg heeft. Naast variabiliteit heeft de ligduur grote invloed op benodigde beddencapaciteit. Het terugdringen van de ligduur kan dus een heel effectief middel zijn om de capaciteitsbehoefte te beperken. Maar daarvoor is inzicht nodig en accurate informatie. De traditionele – op financiële gronden gebaseerde cijfers – voldoen niet.

Benchmark logistieke ligduur voor Zuyderland
Zuyderland Medisch Centrum had behoefte aan gedetailleerd inzicht in de logistieke ligduur om te achterhalen of er nog verbeterpotentieel mogelijk was. Een benchmark met vergelijkbare ziekenhuizen geeft een goede indicatie van de prestatie en mogelijkheden voor verbetering. De tool die HOTflo heeft ontwikkeld – het Ligduurkompas – gebruikt de ‘warme’ ligduur en geeft daarmee een reëel beeld van de ligduur.

In de benchmark is de ligduur van de verschillende specialismen van Zuyderland vergeleken met 4 andere topklinische ziekenhuizen. Onderstaande grafieken (‘violin plots’) zijn een voorbeeld van een weergave uit de benchmark. Het betreft hier fictieve gegevens. Het liggende streepje toont de gemiddelde ligduur en de bolletjes tonen waar ieder ziekenhuis zich bevindt. De vorm geeft aan hoe de verdeling is; hoe breder de vorm, hoe meer ziekenhuizen zich rondom die waarde bevinden.

Het project Integraal Capaciteitsmanagement
De behoefte aan logistieke benchmarkinformatie is mede ontstaan naar aanleiding van het project Integraal Capaciteitsmanagement dat Zuyderland met ondersteuning van HOTflo uitvoert. Binnen dit project wordt integraal capaciteitsmanagement ingericht voor de belangrijkste capaciteiten (OK, kliniek en polikliniek). Die inrichting vindt plaats op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Het doel is opnamestops en afgezegde OK’s drastisch te reduceren door patiëntenstromen en capaciteiten op elkaar af te stemmen. Een onderdeel van dit project is ligduurreductie om de druk op de bedcapaciteit te verlagen.

Het resultaat
Het Ligduurkompas geeft Zuyderland tot in detail inzicht in de ligduur en de verdeling per specialisme inclusief het aandeel dagverpleging en aandeel spoed. Voor het hele ziekenhuis en per specialisme. De benchmark gaat hiermee dieper dan traditionele vergelijkingen.

“De ligduur benchmark stelt ons in staat om middels het vergelijken van logistieke data, de beelden en beleving te objectiveren en concrete targets met betrekking tot ligduurverkorting af te spreken” vertelt Anke Huppertz, RVE manager Kwaliteit, Veiligheid en Bedrijfsvoering

Op basis van de benchmark zijn door Zuyderland Medisch Centrum in overleg met de vakgroepen doelen gesteld voor ligduurreductie.

Meer informatie
Het Ligduurkompas is onderdeel van het HOTflo Capaciteitskompas. Het Capaciteitskompas bevat een breed scala aan rapportages dat inzicht geeft in de prestaties van uw organisatie op het gebied van patiëntenlogistiek en capaciteitsmanagement. Indien gewenst kunnen uw prestaties worden afgezet tegen andere, vergelijkbare ziekenhuizen. Naast het Ligduurkompas zijn er rapportages voor de Kliniek en de OK. Het is mogelijk deze eenmalig te laten opmaken maar u kunt deze ook op abonnementsbasis afnemen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bernd van den Akker via bernd@hotflo.net of u vult onderstaand contactformulier in.

Terug naar nieuws

Meer weten?

Auteur

Jacqueline Trommelen

Consultant