Capaciteitsmanager OK

Capaciteitsmanager OK

De Capaciteitsmanager OK is ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement op de OK. De tools binnen de toolpack stellen het ziekenhuis in staat de benodigde OK-capaciteit te bepalen en te optimaliseren, master OK-schema’s in relatie tot de beddencapaciteit te ontwerpen met als doel tot een integrale optimalisatie te komen. De Capaciteitsmanager OK is tevens ondersteunend aan het proces van OK-/opnameplanning en erop gericht de kwaliteit van de planning te optimaliseren.

Scenariobouwer
Calculator
Ontwerpfunctie
Rapportagefunctie

Tools

De OK calculator is een tool waarin u gemakkelijk de benodigde OK capaciteit (in aantal sessies en aantal OK’s ) kunt berekenen in verschillende scenario’s. Het is gemakkelijk om wijzigingen door te voeren in bijvoorbeeld de productie of de openingstijden. Daarnaast is het ook mogelijk om rekening te houden met een optimalisatieslag, waardoor wisseltijden of operatietijden structureel korter zullen zijn.

ORSO, oftewel de OR Schedule Optimizer is een tool waarin u gemakkelijk OK schema’s optimaliseert, ten behoeve van een gelijkmatige aanwezigheid van patiënten op de verpleegafdeling. Vergelijk schema’s met elkaar en reken binnen 1 minuut 2000 verschillende schema’s door.

 

Monitor en analyseer de OK-prestaties van uw belangrijkste kengetallen en geef deze makkelijk weer op het OK Infobord.

Registreer uw acties en afwijkingen in een actieplan of afwijkingsrapport in deze tool.