Capaciteitsmanager Personeel

Capaciteitsmanager Personeel

De Capaciteitsmanager Personeel is ontwikkeld voor capaciteitsmanagement van de personele capaciteit. De toolpack bestaat uit twee tools, namelijk de Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel en de Werklast Tool. De Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel ondersteunt het ziekenhuis met de strategische bepaling van de personele capaciteit op de verpleegafdelingen. Met de Werklast Tool kunt u de ervaren werklast registreren per afdeling, per dag, per dienst en in een overzicht per maand de ervaren werklast bekijken.

Evidence Based
Scenariobouwer
Ontwerpfunctie
Rapportagefunctie

Tools

De Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel ondersteunt het ziekenhuis met de strategische bepaling van de personele capaciteit op de verpleegafdelingen. Door de brede insteek van de tool wordt het ziekenhuis een betrouwbare berekening geboden van de benodigde formatie, waarbij de kwaliteit van zorg en de continuïteit van een vast rooster voor de verpleegkundigen gewaarborgd is.

Met de Capaciteitsmanager Verpleegkundig Personeel bepaalt u met de gefundeerde EBS- methodiek de zwaarte van het werk op een verpleegafdeling. U kunt hier naar hartenlust schuiven met patiëntengroepen om zelf de ideale afdelingen te creëren.

Met de Werklast Tool kunt u de ervaren werklast registreren per afdeling, per dag, per dienst en in een overzicht per maand de ervaren werklast bekijken. Op basis van deze registraties kan de transitie van de werklast worden geëvalueerd.