Capaciteitsmanager Poli

Capaciteitsmanager Poli

De Capaciteitsmanager Poli is ontwikkeld voor de toepassing van capaciteitsmanagement op de poliklinieken en de functieafdelingen binnen ziekenhuizen. De tools binnen de toolpack stellen het ziekenhuis in staat geavanceerde analyses en capaciteitsrapportages te maken, de benodigde spreekuurcapaciteit te bepalen en tot optimalisatie te komen.

Scenariobouwer
Calculator
Ontwerpfunctie
Rapportagefunctie

Tools

Met de Poli Calculator kunt u scenario’s bouwen om geavanceerde analyses te maken en mogelijkheden voor optimalisatie in kaart te brengen. De prestaties worden getoond onderverdeeld naar productie, spreekuren, toegangstijd en indicatoren. Daarnaast kunt u met geavanceerde calculatie- en optimalisatiefuncties op productiegrondslagen de benodigde spreekuurcapaciteit vast stellen en de effecten bij wijzigingen op de poli doorrekenen in de benodigde spreekuurcapaciteit.

Met de OPSC kunt u het agendaraster/grid analyseren en optimaliseren op basis van de volgende indicatoren:

  • uitloop
  • wachten van de patiënt op de dokter
  • het wachten van de dokter op de patiënt